Nordisk Terminologiliste – 4. workshop

Universitetet i Sørøst-Norge, 14. november 2019, kl. 10.30-12.00

Status

På den 3. nordiske terminologiworkshop blev der taget en række principielle beslutninger og arbejdet videre på terminologilisten. Beslutninger og terminologiliste vedhæftet.

Ny tovholder for terminologilistearbejdet bliver Marthe Burgess, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun kan imidlertid først tage over fra 2020 hvorfor Ruth leder denne workshop. Af samme grund bliver der ikke en hel dags workshop dagen før 15. NSFLW som ellers foreslået og vedtaget, men en kort workshop så vi holder gryden i kog.

Program

10.30 Velkomst
10.45 Status over arbejdet ved Ruth Mulvad
10.45-11.30 Arbejde i grupper med terminologilisten
11.30-12.00 Opsamling og afrunding

Dokumenter

Interesserede kan laste ned dokumenter

Vedlegget inneholder dokumentene:

  1. Beslutninger
  2. Nordisk SFL terminologi sammenskrevet 2. version
  3. Kommentarer appraisal från terminologiworkshop

Vel mødt og på gensyn

Ruth Mulvad
København