Velkommen til NSFL 15

Femtende nordiske konferanse om SFL og sosialsemiotikk (NSFL15)

MERK: Påmeldingsfrist for registrering og konferansemiddag er 1. november. Klikk her for påmelding

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Konferanseserien NSFL samler hvert år personer fra ulike disipliner i Norden med interesse for systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL) og sosialsemiotikk.

Vi har gleden av å invitere til nordisk konferanse ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, Horten, den 14. og 15. november 2019. Konferansen har åpent tema, og vi ønsker velkommen innlegg om blant annet:

  • Systemisk-funksjonell lingvistikk og grammatikk som forskningsfelt
  • Literacy og læring
  • Oversettelse
  • Multimodalitet
  • Sjangerstudier
  • Alle andre relevante tema

Påmelding

MERK: Påmeldingsfrist for registrering og konferansemiddag er 1. november

Klikk her for påmelding

Innsending av abstracts

Utsatt frist for innsending av abstrakt: 15. september

Abstrakt kan være på 250 – 300 ord + referanser.

E-postadresse for innsendelse av abstract: NSFL15abstract@usn.no

Foredragsholdere

Vi har gleden av å presentere følgende gjesteforelesere:

Professor Per Ledin, Södertörn Högskola:

Om SFLs bidrag till socialsemiotiken. Kan allt analyseras utifrån metafunktioner?

Lektor Susanne Jacobsen, lektor ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Hva er LCT (Legitimation Code Theory), og hvorfor skal SFLere bry seg om dette?

Førsteamanuensis Kirsten Linnea Kruse, Universitetet i Sørøst-Norge:

Elevers skapende arbeid med bildebøker på en digital og multimodal læringsarena.

Viktige datoer

15. september: Frist for innsending av abstrakt

1. oktober: Siste dato for registering (med presentasjon)

1. november: Siste dato for registering (uten presentasjon)