Program

Femtende nordiske konferanse om SFL og sosialsemiotikk (NSFL15) 14. og 15. november ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Det tas forbehold om endringer.

Torsdag 14. november


Terminologi-workshop
10.30 - 12.00 - Auditorium A1-39
Ruth Mulvad leder workshopen - Se eget program

Registrering og lunsj
12.00 - 13.00 - Biblioteksgata

Oppstart og velkommen til konferansen
13.00 - 13.15 - Auditorium A1-39

Elevers skapende arbeid med bildebøker på en digital og multimodal læringsarena
13.15 - 14.15 - Auditorium A1-39
Plenumforedrag ved Førsteamanuensis Kirsten Linnea Kruse, Universitetet i Sørøst-Norge

Pause
14.15 - 14.30 - Biblioteksgata

Parallellsesjoner
14.30 - 16.30
Rom A1-71: Chair: Kari Anne Rustand
Rom A1-72: Chair: Anette Hagen

SFL's beskrivelse af diatese og dens udtryk i dansk, norsk, engelsk og tysk
14.30 – 14.55 - Rom A1-71
Maj Schian Nielsen (Universitetet i Agder)

Opplysning eller lampefeber? Bruk av projektor i fire norske menigheter
14.30 – 14.55 - Rom A1-72
Tollef Thorsnes (Universitetet i Sørøst-Norge)

Gemensam konstruktion: studenters och lärares bidrag till textbyggande
15.00 – 15.25 - Rom A1-71
Anna Maria Hipkiss (Göteborgs universitet)

Bruk av digitale veggtekster i et sjangerpedagogisk skriveopplegg
15.00 – 15.25 - Rom A1-72
Bjørnar Ødegårdstuen (Norges Arktiske Universitet, Tromsø)

Scaffolding tertiary business students’ disciplinary literacies through an SFL-informed multifunctional toolkit
15.30 – 15.55 - Rom A1-71
Eszter Szenes (Jyväskylä universitet)

Velkomst og levering – Utvekslingsanalyse av samtalar mellom fleirspråklege barn, foreldre og barnehagelærarar i «leveringssituasjonen»
15.30 – 15.55 - Rom A1-72
Maria Elisabeth Moskvil (Universitetet i Sørøst-Norge)

Sproglige ressourcer til rygdækning og fralæggelse af ansvar i fødselsjournaler
16.00 – 16.25 - Rom A1-71
Nanna Just (Syddansk Universitet)

 

Fredag 15.november


Om SFLs bidrag till socialsemiotiken. Kan allt analyseras utifrån metafunktioner?
09.00 - 10.00 - Auditorium A1-39
Plenumforedrag ved professor Per Ledin, Södertörn Högskola, Stockholm

Pause
10.00 - 10.15 - Biblioteksgata

Parallellsesjoner
10.15 - 12.15
Rom A1-71: Chair: Kirsten Linnea Kruse
Rom A1-72: Chair: Nahúm M. Torrez

Estetisk potensial i den litterære appen "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore"
10.15 – 10.40 - Rom A1-71
Anette Hagen (Universitetet i Sørøst-Norge)

Discursive constructions of "home" – media framings of immigration coping strategies
10.15 – 10.40 - Rom A1-72
Inger Lassen (Aalborg Universitet)

Friske, rene, hardt arbeidende, norske kuer: dyrevelferd, miljøvern og det nasjonale på melkekartonger og pizzaesker
10.45 – 11.10 - Rom A1-71
Daniel Lees Fryer (Høgskolen i Østfold)

Transformation av begreppet migration i ett skolutvecklingsprojekt
10.45 – 11.10 - Rom A1-72
Ann-Christin Randahl och Martin Kristiansson (Göteborgs universitet)

Implicit berättande för små barn – vad händer med texten när storfilm blir bilderbok?
11.15 – 11.40 - Rom A1-71
Anna Sahlée (Uppsala universitet)

Språk och metaspråk i historieundervisning med nyanlända ungdomar
11.15 – 11.40 - Rom A1-72
Karin Rehman (Linnéuniversitetet, Växjö)

Hvordan lages barn? En multimodal analyse av bildebøker for barn om hvordan barn blir til
11.45 – 12.10 - Rom A1-71
Anne Øines (Universitetet i Sørøst-Norge)

Multimodale og intermediale skønlitterære tekster i faget dansk: fra tvangslæsning til æstetiske læseoplevelser
11.45 – 12.10 - Rom A1-72
Rima Palubinskiene (Vilnius universitet)Lunsj
12.15 - 13.00 - Alimento (studentkantina)

Årsmøte
13.00 - 13.30 - Auditorium A1-39

Parallellsesjoner
13.30 - 15.00
Rom A1-71: Chair: Maria Elisabeth Moskvil
Rom A1-72: Chair: Anne M. Øines

Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser
13.30 – 13.55 - Rom A1-71
Hanne Haugli (OsloMet)

Andre skoletekster
13.30 – 13.55 - Rom A1-72
Grethe Kjær Jacobsen og Ruth Mulvad

Bølger og ord: LCT og SFL som didaktiske værktøjer til støtte for akademisk skrivning i læreruddannelsen
14.00 – 14.25 - Rom A1-71
Anna-Vera Meidell Sigsgaard (University College Copenhagen)

An investigation into the image-text interplay in English language teaching textbooks from Nicaragua and Norway
14.00 – 14.25 - Rom A1-72
Nahúm M. Torrez (Universitetet I Sørøst-Norge)

En nivådelt modell for komposisjonsanalyse av multimodale bloggutsnitt
14.30 – 14.55 - Rom A1-71
Kari Anne Rustand (Universitetet i Sørøst-Norge)

Lost in resemiotisation – hvordan kan vi analysere prosesser i filmatisering?
14.30 – 14.55 - Rom A1-72
Marthe Øidvin Burgess (Universitetet i Sørøst-Norge)Pause
15.00 - 15.15 - Biblioteksgata

Hva er LCT (Legitimation Code Theory), og hvorfor skal SFLere bry seg om dette?
15.15 - 16.15 - Auditorium A1-39
Lektor Susanne Jacobsen, Københavns Professionshøjskole (KP)

Kort oppsummering og invitasjon til ny konferanse
16.15 - 16.30 - Auditorium A1-39