Innsending av abstracts

Utsatt frist for innsending av abstrakt: 15. september

Abstrakt kan være på 250 – 300 ord + referanser.

E-postadresse for innsendelse av abstract: NSFL15abstract@usn.no